Seznam veřejných zakázek

Oprava místní komunikace Na Výsluní - Krhová


Soubor ve formátu pdf Výzva k podání nabídky
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1 k SOD
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 2 k SOD
( 0 Kb )


Kompostéry pro občany obce Krhová


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Kupní smlouva
( 0 Kb )


Zimní údržba místních komunikací v obci Krhová


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dodávce služeb
( 0 Kb )


Územní studie Krhová - Lužník


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )


Odkup vytěžené dřevní hmoty v lesích obce Krhová


Soubor ve formátu pdf VÝZVA
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Kupní smlouva
( 0 Kb )


Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního a separovaného odpadu v obci Krhová


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dodávce služeb
( 0 Kb )


Oprava místní komunikace Na Výsluní - Krhová


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Oznámení o zrušení zadávacího řízení
( 0 Kb )


Rekonstrukce dvou autobusových zastávek v obci Krhová


Soubor ve formátu pdf Výzva k podání nabídky
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )


Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního a separovaného odpadu v obci Krhová

Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního a separovaného odpadu v obci Krhová
Soubor ve formátu pdf Zadávací dokumentace
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Přílohy ZD
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Odůvodnění VZ
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Dodatečné informace č. 1
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Písemná zpráva zadavatele
( 0 Kb )


Správa a údržba veřejného osvětlení v obci Krhová


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Přílohy
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Smlouva o správě a údržbě VO
( 0 Kb )


Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního a separovaného odpadu v obci Krhová


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip přílohy
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dodávce služeb
( 0 Kb )


Rekonstrukce bezdrátového rozhlasu v obci Krhová


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Přílohy k výzvě
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1
( 0 Kb )


Dopravní značení v obci Krhová


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 2
( 0 Kb )


Obecní úřad Krhová - interiér


Soubor ve formátu pdf popis
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip 1380277028.zip
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf 1382694469.pdf
( 0 Kb )


Obecní úřad Krhová – interiér


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Zadání
( 0 Kb )


Prostory pro Obecní úřad Krhová – stavební úpravy a změna účelu využití části objektu č. p. 205, ul. Hlavní, Krhová


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Zadání
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Dodatek č.1 k SOD
( 0 Kb )