Klub seniorů Krhová

Nové webové stránky Klubu seniorů

Klub seniorů Krhová má nové webové stránky s odkazem:

http://klub-senioru-krhova.webnode.cz/Klub seniorů v obci Krhová

Milí přátelé,

dovolte nám, abychom vám předložili naši zprávu o činnosti klubu seniorů v Obci Krhová. Tato zpráva bude poněkud obsáhlejší, jelikož chceme, abychom si připomněli 15let od založení klubu v Krhové a zabilancovali, co jsme udělali nebo prožili v klubu za těch 15let. A připomněli si také co bylo uděláno v loňském roce 2013. Trochu si projdeme v kostce, jak to všechno začalo.

Vznik klubu se datuje od roku 1998, kdy se začala scházet parta lidí kolem Marušky Špůrkové v důchodovém věku pod názvem „kamarádi prošlého věku“. Tomu dříve předcházela setkání u Krbů při recitaci, písničce a harmonice, kde pravidelná návštěvnost byla 10-15 lidí. V březnu 1999 vznikl oficiální klub seniorů. Tehdy se začala členská základna rozrůstat. Pořádaly se zájezdy do divadel, vycházky do okolí. Setkávali jsme se s kluby z okolních vesnic, Zašové, Hostašovic, Straníku, Starého Jičína při společných akcích. V roce 2001 se tahle sešlost uznala, za účasti místostarosty města, jako odbočka klubu důchodců ve městě, pod hlavičkou MěNV. To už byla setkání pravidelná a dostaly svůj řád. Pak se ještě párkrát měnilo záhlaví, pod kterým jsme působili. Byl to odbor sociálních věcí.

Když jsme v roce 2009 slavili 10 let klubu, bylo evidováno 89 členů. V tomto roce jsme přešli od MěNV pod JKZ. 10 let jsme slavili ve větším měřítku, zásluhou paní ředitelky JKZ. Po změně vedení JKZ došlo i u nás k radikální změně, zůstali jsme bez podpory a osamoceni. Nevzdali jsme to a působili dále, už se dá říci samostatně. Scházeli jsme se vždy poslední čtvrtek v měsíci u Bundárů. Kapacita nestačila, proto jsme byli nuceni hledat větší prostory. V tomto ohledu nám vyšla vstříc místní škola a od roku 2010 působíme ve škole. Naše čtvrteční schůzky jsme zachovali do dnešních dnů. Od října do dubna se scházíme ve škole, vždy v 16 hod. V letních měsících organizujeme zájezdy. Navštěvujeme divadelní představení v Ostravě. Také trávíme čas procházkami po okolí. Dnešní stav členů je 65 seniorů.

Když uděláme průřez činností za 15 let, uvidíme, že za námi zůstalo kus práce a volného času. Kdo pracujete pro veřejnost, víte kolik je třeba volného času při přípravě všech akcí. Proto za něj chceme poděkovat všem, co se na těch akcích podíleli a byli nám nápomocni.

Čím by jsme začali, třeba setkáními u Bundárů, proběhly tam 56x a ve škole 25x.

Na zájezd jsme si vyjeli 64x. Zhlédli jsme 17 divadelních představení v Ostravě-operetky.

Se živou hudbou jsme si zatančili 24x karneval, MDŽ, silvestr. Veřejných vystoupení proběhlo 30, ve Straníku, v Zašové, v Podlesí DD, v Trojanovicích,v Palačově pří setkání 5 klubů najednou.

Besedy o zdraví s lékařskou přednáškou jsme absolvovali 7x. Měli jsme taky u nás paní spisovatelku Grobcovou, která žije ve Štramberku. Valašského skladatele p. Krutílka, ještě jsme to stihli před jeho skonem. Několik besed o české plachetnici La Gráce. Několik let nám vyhrávala u Bundárů na zahradě mladá dechovka z hudební školy 5x. A 7x jsme navštívili Šmajstrlúv mlýn - spojeno s nákupem pohanky a taky přednáškou a i s posezením. Na operetní melodie nás pozvaly Hostašovice 7x. Vždy to bylo spojeno se svátkem Maminek. Výšlap na Jehličnou /kdo to dal/ jsme absolvovali 8x - svatodušní posezení s vaječnicí nebo dobrým guláškem. Tohle je jen strohý výčet akcí, které proběhly podle zápisů do kroniky. Ještě bylo spoustu akcí mimo, dokonce jsme si vyjeli i na společnou dovolenou do Malenovic u Ostravice, další parta zase do termálních lázní do Dudinců.

Děvčata nacvičily českou i moravskou besedu, se kterou několikrát vystupovaly na dožínkách i s předtančením na plesech. Bohužel se na nás podepsal věk, děvčata se rozprchly a zůstaly jen vzpomínky a fotografie, že se jich za tá léta něco nasbíralo. Tohle v kostce průřez 15ti let. Nyní se dáme do hodnocení roku 2013.

Leden:
jako vždy patří bilancování, 1 výroční schůze za klub obce Krhová za účasti vedení obce. Zhodnocení roku 2012, plán práce, pokladní zpráva.

Únor:
karneval „ráz z pohádky do pohádky“, hudba repro vlastní.

Březen:
7.3 proběhly oslavy MDŽ u Mamulky hudba p. Wagner.
27.3 velikonoční tradice a zvyky.

Duben:
24.4 zájezd Soláň, sochy, zvonice, V.Karlovice muzeum, Bumbálka procházka po hřebenu, H. Bečva hotel Valaška.

Květen:
5.5. účast na dnu obce
11.5. operetní melodie-den matek, Hostašovice.
28.5. výšlap na Jehličnou s guláš párty, hudba p. Eva.

Červen:
1.6. Divadlo - Čardášová princezna - Ostrava.
27.6 zájezd Val. Bystřice-farma, pivní lázně Rožnov.

Červenec - Srpen:
dovolená - setkání nezávazné v datu setkání

Září:
26.9. zájezd Horní Lideč Betlém, Čertovy skály.

Ríjen:
31.10 Krhovské hodování s písní zpět do školy.

Listopad:
28.11. Adventní zvyky, přišel i Mikuláš.

Prosinec:
19.12 Vánoční posezení u Bundárů
28.12. Silvestrovské setkání u Mamulky, hudba p.Wágner.
 

Jelikož se letošní hodnotící schůze koná až 6.3. tak v lednu proběhl karneval 30.1. v rázu Pepek námořník, aneb vše od vody. 27.2. proběhla beseda s účastníkem záchranné mise lodi La Gráce na téma „ze dna opět vzhůru" a nyní už se pojede podle schváleného plánu práce pro rok 2014. Naše setkání se v tomto roce ponesou v duchu oslav 15. výročí založení klubu. Přijděte mezi nás a neseďte doma, najděte nové kamarády se kterými vám bude veseleji a nebudete osamoceni.

Za klub seniorů v Krhové  Pavlicová Jana

Slavnostní výroční schůze Klubu seniorů


Slavnostní výroční schůze Klubu seniorů

Klub seniorů Krhová uspořádal ve čtvrtek 6. března 2014 v konferenčním sále restaurace U Mamulky slavnostní výroční schůzi spojenou s oslavou 15. výročí jeho založení. Senioři si v krátkosti připomněli co všechno za těch 15 let spolu prožili, zhodnotili minulý rok 2013 a naplánovali akce na rok 2014. 
Po této pracovní části následovala zábava. O tom, že je možné se bavit a radovat ze života v každém věku, se přesvědčíte i na následujících fotografiích.

zpravodaj č.3

Tak tady máme prosincové vydání zpravodaje. Tentokrát jsme toho tolik nestihli jako k poslednímu vydání.

V měsíci září jsme uskutečnili zájezd do Horního Lidče s návštěvou expozice nazvané Mechanický betlém. Můžeme jen doporučit, je to hezký zážitek. Nádherná řezbářská práce s projekcí a doprovodným slovem. V přízemí budovy  byla výstava obrazů zdejších malířů, rovněž nádherná podívaná. Ještě jsme si prohlédli vedle stojící kostel, velmi hezký s moderní architekturou. Po zhlédnutí skvostů obce jsme se zastavili pod Čertovými skalami. Kdo byl schopen, ten se zúčastnil výšlapu do skal, zbytek se uchýlil do motorestu na občerstvení.

Říjnové setkání se uskutečnilo už v základní škole, kde se scházíme v zimních měsících. Máme před sebou listopadové setkání v duchu adventních příprav na Vánoce. Budou i Mikulášské radovánky s poezií. Dále nás čeká Vánoční setkání a Silvestrovské rozloučení s rokem 2013.

Proto už teď přejeme všem občanům Krhové, příjemné prožití svátků Vánočních, hlavně hodně zdraví, pohody a veselý vstup do Nového roku 2014.

Zastupitelstvu obce velmi děkujeme za příspěvek na činnost klubu. Zároveň jim přejeme, ať se jim dobře pracuje i daří v nových prostorách obecního úřadu.

Činnost klubu v roce 2014 se bude ubírat v duchu patnáctiletého výročí založení klubu seniorů v Krhové.

Nové tváře a spolupráci mezi námi rádi uvítáme.

Za klub seniorů Krhová Pavlicová Jana

zpravodaj č.2

Zpravodaj č.2/2013
V dubnu jsme absolvovali zájezd na Soláň, navštívili Velké Karlovice s prohlídkou muzea, zvládli jsme i procházku na Bumbálce a zájezd jsme završili pozdním obědem v příjemném prostředí hotelu Valaška na Horní Bečvě.

Počátkem května jsme podpořili svou účastí velmi zdařilý den obce, za který pořadatelům děkujeme a počítáme s jeho pokračováním.

Den Matek jsme oslavili operetními melodiemi v Hostašovicích, na které nás každoročně zve vedení obce Hostašovice, za což jim srdečně děkujeme.

V závěru května se vyšláplo na svatodušní posezení na Jehličnou. Za hezkých melodií harmoniky paní Evy Vaculínové, při dobrém gulášku, jsme strávili hezké odpoledne ve velmi přátelském duchu. Děkujeme paní Evě za vytvoření příjemné atmosféry.

Začátkem června jsme si vyjeli za kulturou do divadla Jiřího Myrona v Ostravě na operetu Čardášová princezna. Na doplnění míst v autobuse jsme pro změnu pozvali my seniory z Hostašovic.

Koncem června se pořádal zájezd na farmu ve Valašské Bystřici, kde nás pan Zajíček provedl a povyprávěl začátky vzniku jejich rodinné farmy na výrobu sýrů, které expedují do širokého okolí. Po prohlídce farmy následovala exkurze do pivovaru a pivních lázní v Rožnově pod Radhoštěm. O vzniku, provozu a výrobě piva nám povyprávěl sládek pivovaru pan Vetyška. Následovalo příjemné posezení s občerstvením, za doprovodu kláves s paní Janou Vařéjčkovou z Rožnova pod Radhoštěm.

V září se můžeme těšit na zájezd do Horního Lidče a okolí s návštěvou nedávno instalovaného betlému, zastavíme se i v motorestu pod Čertovými skalami.

Všechny tyto akce pomáhají překonat potíže a osamělost v seniorském věku. V kolektivu se to daří lépe, proto se k nám přidejte a nečekejte.

Dotazy ohledně členství můžete směřovat na paní Pavlicovou Janu, tel. 732 147 519 nebo na
email: Johanka-66@seznam.cz

Za Klub seniorů Krhová

Pavlicová Jana

Klub seniorů Krhová

 

Historie vzniku Klubu seniorůVznik klubu se datuje od roku 1998, kdy se začala scházet parta lidí kolem Marušky Špůrkové. Tomu dříve předcházela setkání u Krbů při recitaci, písničce a harmonice, kde pravidelná návštěvnost byla 10-15 lidí. V březnu 1999 vznikl oficiální klub seniorů. Tehdy se začala členská základna rozrůstat. Pořádaly se zájezdy do divadel, vycházky do okolí. Setkávali jsme se s kluby z okolních vesnic, Zašové, Hostašovic, Straníku, Starého Jičína při společných akcích. Když jsme v roce 2009 slavili 10 let klubu, bylo evidováno 89 členů. V tomto roce jsme přešli od MěNV pod hlavičku JKZ . Scházeli jsme se vždy poslední čtvrtek v měsíci u Bundárů. Kapacita nestačila, proto jsme byli nuceni hledat větší prostory. V tomto ohledu nám vyšla vstříc místní škola. Naše čtvrteční schůzky jsme zachovali do dnešních dnů. Od října do dubna se scházíme ve škole, vždy v 16 hod. Organizujeme zájezdy do historicky známých míst a okolí. Navštěvujeme divadelní představení v Ostravě. Také trávíme čas procházkami po okolí. Dnešní stav členů je 68 seniorů.


Za klub seniorů Krhová Pavlicová Jana.
 

Práci klubu řídí sedmičlenný výbor za přispění dalších členů klubu.

Pavlicová Jana            - administrativa-pokladna

Segeťová Blaža           - divadlo kultura

Pavlicová Broňka        - kultura, občerstvení

Stromšíková Jiřina      - revizní referent

Špalková Anna            - kulturní referent

Sekyrová Marie          - doprava autobusy

Onderková Vlasta       - kultura-občerstvení

Stromšíková Jiřina      - revizní referent

 

Dotazy ohledně členství můžete směřovat na:

Pavlicová Jana 732147519 nebo na email: Johanka-66@seznam.cz