Myslivecký spolek Srnová Krhová

Myslivecký spolek Srnová Krhová

Myslivecký spolek Srnová Krhová vznikl v roce 1952 a myslivecky obhospodařuje honitbu Jehličná o výměře 612 ha v katastrálním území Krhová, Krásno nad Bečvou a části Zašová. V současné době má spolek 16 členů a celkem se na činnosti v tomto spolku podílí přibližně 35 lidí. Předsedou spolku je Ing. Josef Šustek a funkci mysliveckého hospodáře vykonává pan Rostislav Podešva, který je zároveň správcem chaty. Jednatelkou mysliveckého spolku je paní Blanka Novotná. 

 

V této honitbě máme normované stavy zvěře srnčí, zaječí a bažantí, dále lovíme zvěř vysokou (jelení) a černou (prase divoké) a šelmy (liška, kuna). Na území honitby jsou rozmístěny posedy, kazatelny a krmná zařízení, která slouží pro péči a přikrmování zvěře v době nouze.

 

Myslivecké sdružení vlastní mysliveckou chatu s výletištěm Pod Budičkou, kterou myslivci využívají k vlastní činnosti a také k organizování mysliveckých výletů pro veřejnost. Prostory chaty a výletiště jsou pronajímány občanům k oslavám a jiným akcím.

 

 

Lovu zdar!

Ing. Josef Šustek, jednatel MSSK

Myslivecký spolek Srnová Krhová

Myslivecký spolek Srnová Krhová vznikl v roce 1952 a myslivecky obhospodařuje honitbu Jehličná o výměře 612 ha v katastrálním území Krhová, Krásno nad Bečvou a části Zašová. V současné době má spolek 16 členů a celkem se na činnosti v tomto spolku podílí přibližně 35 lidí. Předsedou spolku je Ing. Josef Šustek a funkci mysliveckého hospodáře vykonává pan Rostislav Podešva, který je zároveň správcem chaty. Jednatelkou mysliveckého spolku je paní Blanka Novotná. 

 

V této honitbě máme normované stavy zvěře srnčí, zaječí a bažantí, dále lovíme zvěř vysokou (jelení) a černou (prase divoké) a šelmy (liška, kuna). Na území honitby jsou rozmístěny posedy, kazatelny a krmná zařízení, která slouží pro péči a přikrmování zvěře v době nouze.

 

Myslivecké sdružení vlastní mysliveckou chatu s výletištěm Pod Budičkou, kterou myslivci využívají k vlastní činnosti a také k organizování mysliveckých výletů pro veřejnost. Prostory chaty a výletiště jsou pronajímány občanům k oslavám a jiným akcím.

 

 

Lovu zdar!

Ing. Josef Šustek, jednatel MSSK