Hasiči

KRHOVSKÝ WATERMAN 2014

 

KRHOVSKÝ WATERMAN 2014


V sobotu 30. 8. 2014 proběhl v Krhové na místním potoku nultý ročník adrenalinového recesistického závodu KRHOVSKÝ WATERMAN 2014. Organizace se ujali krhovští dobrovolní hasiči. Pro závodníky byly nachystány zákeřné překážky v podobě přechodu potoka po 12 metrů dlouhé kládě a plavba na dřevěném voru kolem bójky. Byly vyhlášeny dvě kategorie a to kategorie dětí a dospělých. Všichni zúčastnění byli odměněni drobnými cenami.

Pěkné počasí přilákalo spoustu závodníků a velký počet přihlížejících. Pro všechny bylo nachystané občerstvení v podobě masa na grilu, gulášové polévky a čepovaného piva. O dobrou náladu se starala reprodukovaná hudba a vtipný komentář paní Kořístkové.

Již nyní se všichni těší na příští rok, kdy by se měl uskutečnit oficiálně první ročník tohoto závodu.
Kromě fotografií se můžete podívat na sestřihaná vídea od paní Marie Jakešové.

https://www.youtube.com/watch?v=CANveUGCLXg&list=UUdhyMS2Pf7bRUPtvoOb-STw
https://www.youtube.com/watch?v=bMQsaWCN7Q4&index=1&list=UUdhyMS2Pf7bRUPtvoOb-STw

Ing. Alois Bayer
místostarosta

Zápis z Mimořádné schůze SDH

Přepis zápisu z Mimořádné schůze SDH 14.10,2015

Schůzi připravil Adam Karásek

Zúčastnilo se - 17 členů
Omluveno - 4 členi

1.Na funkci velitele byl navržen jediný kandidát - Dalibor Sekyra.
Zvolen do funkce velitele byl Dalibor Sekyra.
2.Návrh do funkce jednatele - odkládá se.
3.Sjednocení názoru na předpokládané pořízení hasičského auta.
Odhlasováno - cisterna.
4.Spoluúčast SDH na pořádání 0.ročníku Koštu slivovice.
Odhlasováno- Ano
Koordinaci celého koštu si vzal na starost Dan Malík.
Termín akce - 23.1.2016
Místo konání - Palác kultury a sportu Krhová
Detaily celé akce budou řešeny na další schůzi SDH.
5. Výpomoc s pořádáním živého betlému.
Datum akce - 18.prosince 2015
Detaily celé akce budou řešeny na další schůzi SDH.
6.Úklid zbrojnice před přestavbou.
Brigáda je svolaná na sobotu 17.10.2015 v 10.00hod
Koordinaci brigády si vzal na starost Alois Bayer.
7.Další schůze SDH se bude konat 11.12.2015 v 18.00hod.
Vzhledem k plánované rekonstrukci zbrojnice se místo
konání upřesní začátkem prosince.
8.Závěr

Zápis provedl Adam Karásek


Činnost SDH Krhová v průběhu roku 2014

Činnost hasičského sboru v průběhu roku 2014

Železný první máj

Stejně jako vloni jsme i letos zorganizovali sběr železného odpadu. Posbírali a odvezli jsme do sběrných surovin 2,3 tuny železa. Za vytěženou částku jsme již pořídili ponorné kalové čerpadlo, které právě v této chvíli čerpá vodu ze sklepa místní občanky. Za zbytek peněz koupíme džberovou stříkačku pro hasičskou mládež.

 

Obecní veselice

Na této slavnosti jsme se podíleli akcemi pro děti – mohly si vyzkoušet stříkání na cíl, střelbu ze vzduchovek a také skákací boty.

Připravili jsme i občerstvení – možná vám zachutnal náš hasičský guláš, zelňačka, nebo grilované maso.

     

Protipovodňová  opatření

Vytrvalým deštěm ve dnech 15. a 16. 5. Hrozilo vylití místního potoka a ohrožení okolních domů záplavami. Protipovodňová komise rozhodla o předběžném zabezpečení těchto domů povodňovými vaky a zábranami, které nám propůjčili z HZS Valašské Meziříčí.

Další objekty jsme ochránili pytli s pískem.

Ve dvou nočních výjezdech jsme čerpali vodu ze sklepů na ulici Bří. Podmolů. Přesto, že naše obec naštěstí povodněmi zasažena nebyla, dokázali jsme sami sobě, že jsme spolupracujícím týmem schopným zvládat krizové situace.


    

 

Hasičská soutěž

Dne 24. 5. 2014 proběhla na Velké Lhotě okrsková soutěž v požárním útoku. Vyslali jsme 7- členné družstvo v kategorii muži nad 35 let. Startovali jsme v nové sestavě téměř po 10- ti letech, navíc s propůjčeným vybavením. Výsledné 5. Místo s časem 35,52 sec je pro nás velkým úspěchem.

     

Za sbor dobrovolných hasičů Krhová

Irena Kutačová

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Krhová


Jednotka sboru dobrovolných hasičů Krhová


Na druhém zasedání Zastupitelstva obce Krhová byla zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Zároveň byl starostkou obce jmenován velitelem jednotky pan Jaroslav Orlita.

Současný seznam aktivních členů JSDH: Ladislav Havel – velitel družstva a strojník, Luďek Sommer – velitel družstva a strojník, Roman Orlita – strojník, František Havel – strojník, Daniel Malík, Zdeněk Indrák, Dalibor Sekyra, Radim Převor, Tomáš Pavlica, Stanislav Januš, Martin Kundrát, Radek Čapek, Kamil Žlebek, Radim Jindrák, Daniel Kašík, Martin Kutáč. Tito členové fungují jako výjezdová jednotka. Z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů s městem VM je prozatím movitý majetek JSDH zajištěn na základě smlouvy o bezplatné výpůjčce.

Díky aktivitě členů JSDH se podařilo zakoupit za solidní cenu (14 000,- Kč) velice zachovalou hasičskou Avii i s přívěsným vozíkem, která nahradí původně používanou Avii, jenž je již za hranicí své životnosti.

Další aktivitou JSDH bylo odstranění nebezpečných zábran u fotbalového hřiště, vykácení dřevin u obecního úřadu a instalace osvětlení příchodu k obecnímu úřadu.


 Nové hasičské auto.