Seznam veřejných zakázek

Profil zadavatele

Profil zadavatele

Název zadavatele:
Obec Krhová

Sídlo zadavatele:
Hlavní 205, 756 63 Krhová

Identifikační číslo zadavatele:
01265750

Evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek:
361482

Statutární zástupce zadavatele:
Ing. Kateřina Halaštová, starostka, tel. 730 517 160, e-mail: starosta@krhova.cz
Neaktuální / ukončené veřejné zakázky

"SEPARACE A SVOZ BIOODPADU V OBCI KRHOVÁ"

Specifikace: zjednodušené podlimitní řízení
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu PDF VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
( 0 Kb )
17.08.2015 17:32:45
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu PDF Zadávací dokumentace
( 0 Kb )
17.08.2015 17:32:58
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu docx Zadávací dokumentace - přílohy
( 0 Kb )
17.08.2015 17:33:08
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Dodatečné informace č. 1
( 0 Kb )
24.08.2015 18:15:06
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu docx Dodatečné informace č. 1 - Návrh kupní smlouvy
( 0 Kb )
24.08.2015 18:15:38
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
( 0 Kb )
14.09.2015 17:52:36
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Kupní smlouva
( 0 Kb )
08.10.2015 14:59:47
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Písemná zpráva zadavatele
( 0 Kb )
08.10.2015 15:00:16
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Informace o výši uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky
( 0 Kb )
04.01.2016 16:44:45
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Seznam subdodavatelů
( 0 Kb )
05.01.2016 10:54:00
Kateřina Halaštová

"Jsme všichni na jedné lodi v MŠ Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
( 0 Kb )
09.07.2015 09:15:56
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování zakázky - přílohy
( 0 Kb )
09.07.2015 09:16:34
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Dodatečné informace č. 1
( 0 Kb )
16.07.2015 19:18:28
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
06.08.2015 12:40:55
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
( 0 Kb )
18.10.2015 12:07:33
Kateřina Halaštová

"Zpracování projektové dokumentace - BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V KRHOVÉ"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka byla zrušena


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
04.05.2015 15:31:09
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
04.05.2015 15:33:19
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Oznámení o prodloužení lhůty
( 0 Kb )
21.05.2015 09:19:34
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatečné informace
( 0 Kb )
26.05.2015 11:17:08
Sylva Kristková
Soubor ve formátu xls Dodatečné informace - Příloha č. 1 - Nabídková cena
( 0 Kb )
26.05.2015 11:17:44
Sylva Kristková
Soubor ve formátu doc Dodatečné informace - Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo
( 0 Kb )
26.05.2015 11:18:36
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Oznámení o zrušení zadávacího řízení
( 0 Kb )
18.06.2015 14:57:49
Kateřina Halaštová

"Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního a separovaného odpadu v obci Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
17.02.2015 09:46:53
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
17.02.2015 09:47:10
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dodávce služeb
( 0 Kb )
20.03.2015 11:07:18
Sylva Kristková

"Odkup vytěžené dřevní hmoty v lesích obce Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf VÝZVA
( 0 Kb )
11.02.2015 14:01:00
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
11.02.2015 14:01:18
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Kupní smlouva
( 0 Kb )
02.03.2015 10:19:56
Sylva Kristková

"Územní studie Krhová - Lužník"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
24.11.2014 08:29:01
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
24.11.2014 08:29:19
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
26.01.2015 10:26:22
Sylva Kristková

"Zimní údržba místních komunikací v obci Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
27.10.2014 08:32:00
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
27.10.2014 08:32:44
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dodávce služeb
( 0 Kb )
21.11.2014 14:58:48
Sylva Kristková

"Oprava místní komunikace na ulici Hrádky v obci Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
09.09.2014 13:16:35
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
09.09.2014 13:18:20
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatečné informace
( 0 Kb )
18.09.2014 15:46:30
Sylva Kristková
Soubor ve formátu xls Příloha k dodatečným informacím - nový položkový rozpočet
( 0 Kb )
18.09.2014 15:46:57
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
06.10.2014 14:19:10
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1
( 0 Kb )
18.12.2014 16:18:18
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 2
( 0 Kb )
18.12.2014 16:18:34
Sylva Kristková

"Kompostéry pro občany obce Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
28.08.2014 14:17:05
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
28.08.2014 14:18:31
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Kupní smlouva
( 0 Kb )
03.10.2014 10:30:02
Sylva Kristková

"Oprava místní komunikace Na Výsluní - Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Výzva k podání nabídky
( 0 Kb )
11.08.2014 11:15:06
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
11.08.2014 11:15:41
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
03.09.2014 10:40:17
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1 k SOD
( 0 Kb )
02.10.2014 09:45:13
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 2 k SOD
( 0 Kb )
21.10.2014 10:12:54
Sylva Kristková

"Základní škola Krhová - energetické opatření"

Specifikace: zjednodušené podlimitní řízení
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu zip Výzva+Zadávací dokumentace
( 0 Kb )
21.07.2014 18:46:09
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatečné informace č. 1
( 0 Kb )
01.08.2014 08:01:45
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Příloha dodatečných informací č. 1
( 0 Kb )
01.08.2014 08:03:10
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v ZD
( 0 Kb )
25.08.2014 12:15:41
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
( 0 Kb )
25.08.2014 12:16:09
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Výpis usnesení Zastupitelstva obce Krhová
( 0 Kb )
25.08.2014 12:19:43
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Písemná zpráva zadavatele
( 0 Kb )
23.09.2014 17:18:29
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
25.09.2014 12:11:40
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
( 0 Kb )
08.10.2015 15:09:54
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Informace o výši uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky
( 0 Kb )
05.01.2016 13:09:29
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Seznam subdodavatelů
( 0 Kb )
05.01.2016 13:09:47
Kateřina Halaštová

"Oprava místní komunikace Na Výsluní - Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka byla zrušena


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
14.07.2014 17:47:46
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
14.07.2014 17:48:06
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Oznámení o zrušení zadávacího řízení
( 0 Kb )
07.08.2014 11:33:22
Sylva Kristková

"Rekonstrukce dvou autobusových zastávek v obci Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Výzva k podání nabídky
( 0 Kb )
01.07.2014 14:54:47
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
01.07.2014 14:55:52
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
07.10.2014 12:45:04
Sylva Kristková

"Dopravní značení v obci Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
06.06.2014 15:33:47
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
06.06.2014 15:34:15
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
01.07.2014 15:18:01
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1
( 0 Kb )
14.01.2015 12:58:03
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 2
( 0 Kb )
14.01.2015 12:58:17
Sylva Kristková

"Rekonstrukce bezdrátového rozhlasu v obci Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
14.04.2014 14:56:07
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip Přílohy k výzvě
( 0 Kb )
14.04.2014 14:56:20
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
23.05.2014 12:26:34
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1
( 0 Kb )
01.12.2014 09:37:08
Sylva Kristková

"Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního a separovaného odpadu v obci Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
03.04.2014 12:51:32
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip přílohy
( 0 Kb )
03.04.2014 12:52:49
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dodávce služeb
( 0 Kb )
22.04.2014 16:05:00
Sylva Kristková

"Správa a údržba veřejného osvětlení v obci Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
06.02.2014 13:32:33
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip Přílohy
( 0 Kb )
06.02.2014 13:52:39
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
( 0 Kb )
25.03.2014 14:39:48
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Smlouva o správě a údržbě VO
( 0 Kb )
28.03.2014 07:42:38
Sylva Kristková

"Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního a separovaného odpadu v obci Krhová"

Specifikace: otevřené řízení
Stav: veřejná zakázka byla zrušena

Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního a separovaného odpadu v obci Krhová
Soubor ve formátu pdf Zadávací dokumentace
( 0 Kb )
23.12.2013 10:29:54
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip Přílohy ZD
( 0 Kb )
23.12.2013 10:30:03
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Odůvodnění VZ
( 0 Kb )
23.12.2013 10:30:17
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatečné informace č. 1
( 0 Kb )
03.02.2014 10:42:36
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení
( 0 Kb )
18.02.2014 07:35:43
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Písemná zpráva zadavatele
( 0 Kb )
18.02.2014 12:29:13
Sylva Kristková

"Pojištění majektu obce Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka malého rozsahu
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
11.12.2013 14:54:31
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
11.12.2013 14:55:55
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Pojistná smlouva
( 0 Kb )
15.09.2014 16:25:07
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Pojistná smlouva - odpovědnost zastupitele
( 0 Kb )
15.09.2014 16:25:36
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě
( 0 Kb )
25.11.2014 09:22:12
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě
( 0 Kb )
25.02.2015 17:34:01
Sylva Kristková

"Obecní úřad Krhová - interiér"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf popis
( 0 Kb )
27.09.2013 12:16:20
Starostka
Soubor ve formátu zip 1380277028.zip
( 0 Kb )
27.09.2013 12:17:08
Starostka
Soubor ve formátu pdf 1382694469.pdf
( 0 Kb )
25.10.2013 11:47:49
Starostka

"Obecní úřad Krhová – interiér"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka byla zrušena


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
05.09.2013 16:51:39
Soubor ve formátu zip Zadání
( 0 Kb )
05.09.2013 16:53:00

"Prostory pro Obecní úřad Krhová – stavební úpravy a změna účelu využití části objektu č. p. 205, ul. Hlavní, Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
11.07.2013 09:23:50
Soubor ve formátu zip Zadání
( 0 Kb )
11.07.2013 09:25:03
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
19.08.2013 10:14:03
Soubor ve formátu pdf Dodatek č.1 k SOD
( 0 Kb )
15.01.2014 11:21:21
Sylva Kristková

"Rozšíření prostor MŠ Krhová - kontejnerová sestava pro logopedickou třídu"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Popis zadání požadavků
( 0 Kb )
20.06.2013 09:56:13
Soubor ve formátu pdf Situační plán
( 0 Kb )
20.06.2013 09:56:21
Soubor ve formátu docx Základní identifikační údaje uchazeče
( 0 Kb )
20.06.2013 09:56:34
Soubor ve formátu doc Návrh smlouvy o dílo
( 0 Kb )
20.06.2013 09:56:38
Soubor ve formátu pdf Výzva k podání nabídky
( 0 Kb )
11.07.2013 09:39:59
Soubor ve formátu pdf Zpráva o posouzení nabídek a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
( 0 Kb )
11.07.2013 16:57:24
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
23.07.2013 17:26:21