Profil zadavatele

Profil zadavatele

Název zadavatele:
Obec Krhová

Sídlo zadavatele:
Hlavní 205, 756 63 Krhová

Identifikační číslo zadavatele:
01265750

Evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek:
361482

Statutární zástupce zadavatele:
Ing. Kateřina Halaštová, starostka, tel. 730 517 160, e-mail: starosta@krhova.cz