Krizové řízení

Krizové řízení a dobrovolní hasiči

Krizové řízení je souhrn činností, které provádějí orgány krizového řízení v souvislosti s řešením krizové situace. Tyto činnosti jsou zaměřeny na analýzu bezpečnostních rizik, vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci, kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením nebo ochranou kritické infrastruktury.
Mezi orgány krizového řízení patří mimo jiné orgány obcí s rozšířenou působnosti a orgány obcí.
Na základě analýzy bezpečnostních rizik si orgány krizového řízení určí typové krizové situace, podle nichž vytvoří krizový plán, kde jsou zaznamenány postupy a opatření ke zdolávání krizových situací.
Krizové řízení plní úkoly havarijní připravenosti (např. únik nebezpečné látky), dále řeší snížení dopadů ekonomických rizik (např. nedostatek ropy), podílí se na řešení epidemií, nákaz zvířat a rostlin. Krizové řízení se prolíná působností mnoha dalších úřadů.
Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí zajišťuje úkoly krizového řízení Bezpečnostní rada, Krizový štáb, Povodňová komise a pracoviště krizového řízení MěÚ Val. Meziříčí pro celý mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko. V čele jmenovaných orgánů stojí starosta města Val. Meziříčí. Jako výkonné složky při řešení mimořádných událostí pracují HZS, Policie ČR, ZZS a jednotky SDH určené poplachovým plánem. Ve zvlášť složitých situacích může být nasazena i Armáda ČR. Pracoviště krizového řízení plánovitě a dlouhodobě zapojuje do přípravy na mimořádné události také humanitární a dobrovolnické organizace: ČČK, ADRA – Komunitní intervenční psychosociální tým, Charitu, Diakonii, sbory dobrovolných hasičů a Záchrannou brigádu kynologů Zlínského kraje.

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ:


150
Hasiči
155
Záchranná služba
158
Policie ČR
156
Městská policie
112
Jednotné evropské číslo tísňového volání

Telefonní spojení pro běžná volání

 

950 681 111

Hasičský záchranný sbor, stanice Val. Meziříčí

Železničního vojska 1347, Val. Meziříčí 

http://hzs-zlkraje.cz/

974 680 761

Policie ČR, obvodní oddělení Val. Meziříčí

Vsetínská 378, Val. Meziříčí 

http://www.policie.cz/

571 611 111

724 309 052

Městská policie

Tolstého 1138, Val. Meziříčí http://www.valasskemezirici.cz/doc/1099/

571 610 876

Zdravotnická záchranná služba, oblast Val. Meziříčí

výjezdové stanoviště: U Nemocnice 1511, Val. Mez.

http://www.zzszlin.cz

571 758 111

Nemocnice  Valašské Meziříčí, a. s. 

U Nemocnice 980, Valašské Meziříčí 

http://www.valmez.cz/

571 611 859

571 611 936

Medica Chirurgica s.r.o. Valašské Meziříčí                             

Zašovská 778, Valašské Meziříčí 

http://www.medicachirurgica.cz/

 

Lékařské pohotovosti

 

571 758 240

Dospělí (Nemocnice  Valašské Meziříčí, a. s.)

Pondělí – Pátek   17.00 – 20.00  

Soboty, neděle, svátky   8.00 – 20.00

571 758 454

Děti a dorost (Nemocnice Valašské Meziříčí, a. s.)

Soboty, neděle, svátky 8.00 – 19.00

571 490 581

LSPP stomatologická – Nemocniční 955, Vsetín (poliklinika)

Soboty, neděle, svátky 8.00 – 12.00

 

Lékárenská pohotovostní služba (Lékárna v Kauflandu)

Pondělí – pátek  7.00 – 20.00

Soboty, neděle, svátky  8.00 – 20.00

 

Poruchové a pohotovostní služby

 

840 850 860

Skupina ČEZ - elektrický proud – poruchy

840 840 840

Skupina ČEZ - zákaznická linka

http://www.cez.cz/cs/uvod.html

1239

Severomoravská plynárenská - plyn – poruchy

840 11 33 55

Severomoravská plynárenská - zákaznická linka

http://www.rwe.cz

571 484 041

Vodovody a kanalizace - voda – poruchy

800 20 40 60

Vodovody a kanalizace - zákaznická linka

http://www.vakvs.cz/

571 616 454

602 555 950

Centrální zásobování teplem – poruchy