Mateřská škola Krhová

Odkaz

Více informací na webu MŠ Krhová www.mskrhova.cz
Otevření nové kontejnerové přístavby mateřské školy v Krhové

"Za vším hledej ženu!“

Tímto mottem moderátor pan Dobeš zahájil slavnostní otevření nové třídy v kontejnerové přístavbě.

Jsem šťastná, že se to nám všem podařilo! Logopedická třída zažila od roku 1994 několik stěhování.

Zpočátku byla v prostorách původní ředitelny, z chodby byla logopedická třída, kde děti jedly a pracovaly, na spojovací chodbě do hlavní budovy byla šatna. Prostory pořád nestačil, tak jsme třídu rozšířili o zrušené sklady potravin. Přesto byla dle hygienických posudků prostorově nevyhovující, proto jsem navrhla řešení.

Vypracovala jsem projekt s názvem „Rozšíření výuky speciálních tříd s bezbariérovým přístupem“. Investorem bylo město V.M. s podporou EF.

Byla jsem šťastná, že se můj projekt dostal do strategického plánu města, neboť se využil a opravil chátrající služební byt a do  třídy, která vznikla z bytu, se mohly v té době přijmout i zdravé děti.

Po realizaci rekonstrukce služebního bytu a rozšíření prostor speciální třídy jsem do přístavby nakonec přestěhovala oční třídu, z plánované ředitelny vytvořila zázemí pro ortoptickou cvičebnu (mimochodem ředitelnu jsem přemístila do části prádelny), aby děti měly cvičebnu po ruce. Logopedickou třídu jsem přestěhovala do hlavní budovy a do další speciální třídy jsem přijala 3 zdravé děti.

Jenže přišel zápis a odmítnuto zase bylo 30 dětí!!! Co s tím?

Rozhodla jsem se využít kapacitu běžné třídy pro 28 dětí a třídu rozdělit na 2 části – v jedné části budou děti běžné třídy, ve druhé děti s vadami řeči. Již tehdy jsem věděla, že nejde o řešení trvalé.

První podnět ženy:  Jako ředitelka jsem situaci konzultovala s rodiči nepřijatých dětí, mnozí byli vstřícní, že pokud nenastupovali do práce, uvolnili místo pro děti pracujících matek, přesto místa nestačila. Navrhovala jsem různá řešení (nadstavbu hlavní budovy, přístavbu ke kotelně)

Druhý podnět ženy: Paní Jana Adamcová navrhla, ať se podíváme na internet na kontejnerové školky. A nápad byl na světě. Její manžel Zdeněk Adamec kontaktoval svého známého Julia Michoňka, který přišel prozkoumat terén, aby zjistil, zda bude návrh realizovatelný. A byl!

Třetí podnět ženy: Paní učitelka  Věra Čačková a Ivana Gefingová, které jsou členkami zastupitelstva, podpořily návrh prezentací školy, pomohly jej prosadit v Zastupitelstvu i Radě Obce Krhová.

Čtvrtý podnět: Návrh podpořila i paní starostka Sylva Kristková, i když jsme se shodly spolu na tom, že bychom raději přistavovaly klasickou metodou, ale řešení kontejnerovou přístavbou  bylo nejrychleji realizovatelné a ve finále jsme rády, že je situace s nedostatkem míst v MŠ vyřešená. Kvalita práce dodavatelské firmy byla na velmi dobré úrovni.

Pátý podnět žen:

Paní starostka pověřila Janu Verbichovou zpracováním projektu, ta je zpracovávala na základě požadavků hygieny (paní Juráňová), požadavků na vybavení (Věra Čačková, Vlaďka Šuláková) ve spolupráci s panem Josefem Kozlíkem a dodavatelskou firmou panem Šiklem.

Kontejnerová přístavba včetně přípravných prací trvala cca 3 týdny. Říká se: „ V nouzi poznáš přítele“ - zde  to platilo dvojnásob.  Za celých 20let mého působení v Krhové jsem poznala  mnoho lidí, ale takovou soudržnost, podporu, pracovitost a schopnost zastat různorodé práce, dokončit je, domluvit se na termínech, jsem nezažila.

Smekám nad organizátorskými schopnostmi Franty Čáně a Zdenka Adamce. Ostatní, komu jsem chtěla poděkovat, již zmínil pan Adamec.

Jsem pyšná na občany Krhové a jsem ráda, že s nimi mohu pracovat a plánovat dokončovací práce.

V závěru děkuji paní starostce, vedení obce za uvolnění finančních prostředků na realizaci projektu, spolupráci  a  za odvahu pustit se do náročného projektu bez půjčky! Děkuji zaměstnancům obce, kteří pomáhali s pracemi, děkuji panu Josefu Večeřovi a Markovi Večeřovi za provedení instalatérských prací v šibeničních termínech. Díky všem řemeslníkům dopadla kolaudace na jedničku, bez výhrad.

Přeji nám všem, aby přístavba plnila svůj účel a pokud ubude v budoucnu dětí, určitě najde využití - nechť slouží handicapovaným dětem z mikroregionu, což by přineslo obci finanční prostředky, matkám na mateřské, důchodcům, případně spolkům.

Jsem ráda, že po odtržení obce Krhová od města Valašského Meziříčí jsem zůstala ředitelkou mateřské školy, která je “mým  dítětem“ ,a  že se vedení obce postaralo o to, abychom zůstali samostatným právním subjektem.

  

Vlaďka Šuláková, ředitelka


Historie budování přístavby v MŠ - Logopedická třída

Dne 1.10.2013 byla slavnostně otevřena kontejnerová přístavba MŠ Krhová. Místo tady našlo 15 dětí logopedické třídy „PAPOUŠKŮ“. Díky tomu se zároveň rozšířila kapacita MŠ.

Co vše tomu předcházelo?

První návrhy jsem spolu s vedením školky zpracovával již na podzim roku 2012. Tehdy jsme ještě stále byli součástí Valašského Meziříčí a realizace byla nemožná.  Situace s poptávkou po umístění dětí se opakovala i letos na jaře. Rodičům 16 dětí z Krhové bylo zasláno zamítavé stanovisko k umístění dětí do školky. Kapacita byla nedostatečná a bylo nutno to řešit. Spolu s paní ředitelkou Vlaďkou Šulákovou, Věrkou Čačkovou a Ivanou Gefingovou jsme oprášili loňský projekt. Prostory jsme oproti původnímu plánu upravili a přizpůsobili praktickým požadavkům a normám. Základní vyjádření ČEZu a VAKu jsme již měli k dispozici. Realizace byla reálná. Kontaktovali jsme několik výrobců kontejnerů, nechali zpracovat cenové nabídky, předložili návrh na projednání v zastupitelstvu a vedení obce … a povedlo se.

Další průběh jste již mohli sledovat na vlastní oči.  To co nebylo vidět, zpracování podkladů pro stavební povolení, si vzala na starost Jana Verbichová. A nutno poděkovat, protože to byl úkol nelehký a v termínu přímo šibeničním. Podařilo se a vše dotáhla až ke kolaudaci.

A jak to probíhalo? Nejlépe je to vidět na fotografiích.

Za sebe mohu říci, že kolektiv, který pracoval od betonování základů, až po dokončovací práce byl neskutečný. A co je nutno zdůraznit – pracovali jsme všichni v akci „Z“ (zadarmo) a s nadšením.

A poděkování? Nerad bych na někoho zapomněl, ale určitě by to byli v první řadě Franta, Laďa a Pavel Čáňovi. A další by bylo nejlépe napsat podle abecedy, protože i malá pomoc byla důležitá.

Přesto osobně děkuji Radimu Zetkovi, Petru Vrečkovi, Petru Grencnerovi, Pavlu Štursovi, Liboru Valachovi, Petru Martinkovi, Radkovi Křenkovi a Páji Vašíčkové.

Také pracovníkovi obce Ivoši Wrzeckému a brigádníkům Radkovi Čapkovi a Mirkovi Žáčkovi.

Co se týká perfektního zázemí pro práci (čaj, káva a něco na zub) – všem ze školky.

Velký dík paní ředitelce MŠ Vlaďce Šulákové za to, co pro děti dělá a jaký kolektiv ve školce dala dohromady.

A co k tomu dodat. Bylo mi ctí pracovat s těmito lidmi. A těším se, že to určitě nebylo naposled.

 

Zdeněk Adamec