Technické služby

1)     Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (popelnice)

 je zajišťován 1x týdně vždy v pátek

 

2)     Pytlový svoz PET lahví (žluté pytle na plasty)

 je zajišťován vždy první pátek v měsíci

 

3)     Separovaný odpad (nádoby pro tříděný odpad - u kapličky, u bytovek a na Hrádkách)

 PLAST             vývoz 1x týdně

 SKLO               vývoz 1x 28 dní

 PAPÍR              vývoz 1x týdně

 

4)     Sběrný dvůr

 Obec Krhová má smluvně zajištěné služby sběrného dvora ve Valašském Meziříčí      na  ulici M. Alše 833, tel. 571 611 625

 

Provozní doba: pondělí – sobota od 7.00 – 17.00 hod.

 

Pro obyvatele s trvalým bydlištěm v obci Krhová jsou tyto služby bezplatné, vyjma následujících odpadů, které musí občané hradit dle platného ceníku:

-směsné stavební a demoliční odpady
-izolační materiály s obsahem azbestu – eternit
-stavební materiály s obsahem azbestu
-izolační materiály (asfaltová lepenka, skelná vata apod.)