ZO Českého zahrádkářského svazu

Soutěž Hezká zahrádka v Krhové 2015

Soutěž "Hezká zahrádka v Krhové 2015"

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Krhová a Obec Krhová pod záštitou starostky Ing. Kateřiny Halaštové

vyhlašují soutěž

HEZKÁ ZAHRÁDKA V KRHOVÉ 2015“

Do soutěže se může přihlásit každý občan, který má objekt předmětu soutěže v katastru obce Krhová.

Soutěžní kategorie:

Kategorie A:   předzahrádky rodinných domů a bytových domů

Kategorie B:   ovocné zahrady a skalky u rodinných domů a bytových domů

Kategorie C:    květinová výzdoba oken a balkónů rodinných a bytových domů

Kritéria hodnocení:

Celkový vzhled a sladění předzahrádek, ovocných zahrad, skalek, květinové výzdoby oken a balkónů. Fotografie můžete pořizovat od počátku vegetačního období a zasílejte je nejpozději do 30. září 2015.

Finanční odměny pro vítěze v každé kategorii:   

1. místo získá cenu v hodnotě 1.500,- Kč, 2. místo cenu v hodnotě 1.000,- Kč a 3. místo cenu v hodnotě 500,- Kč

Přihlášky do soutěže:

Vyplněnou přihlášku spolu s fotografiemi, kterou naleznete na mailových stránkách obce můžete odevzdat na Obecní úřad Krhová nebo odeslat elektronicky emailem na adresu obec@krhova.cz.

Vyhlášení vítězů a předání cen bude oficiálně provedeno v termínu, který bude včas upřesněn a zveřejněn.

  

Český zahrádkářský svaz Krhová má nové webové stránky

Český zahrádkářský svaz Krhová má nové webové stránky, podívejte se na odkaz:


www.cesky-zahradkarsky-svaz-krhova.webnode.cz

Zpravodaj 2014-1

Vážení přátelé, příznivci zahrádek a pěstitelé,

ve svém příspěvku vás chci informovat o tom, jak zahrádkáři prožívají letošní zimu. Určitě se neukládají k zimnímu spánku, jak by se mohl leckdo domnívat. Ale nejdříve několik slov k dosavadnímu průběhu počasí.

Pro nás občany, řidiče a obyvatele domů je průběh letošní zimy velmi příznivý a nenáročný. Příroda však v zimě dlouhodobé vysoké teploty nad nulou vnímá zcela odlišně.

Zejména stromy a keře, ale také včely a zvěř cítí a prožívají neobvyklé teploty velmi citlivě. Netradiční vývoj počasí nutí živé organismy k produkci energie a ke ztrátě teploty. O tom, jak negativně působí tento průběh zimy na včely a zvěř, by vám jistě více pověděli chovatelé a ochránci přírody. Při dlouhodobém působení vysokých teplot na stromy a keře dochází k jejich přecitlivění, nepřichází období vegetačního klidu a vegetace je tak stále připravena k dalšímu vývoji. Tím dochází k podstatnému oslabení stromů a keřů a případný rychlý pokles teplot tak může trvale a nenávratně poškodit jejich další růst a plodnost. Čas a teploty ukážou, jak se stromy a keře vyrovnají s letošním neobvyklým průběhem zimy.

Co dělají zahrádkáři, když ani příroda neodpočívá?

Věnujeme se aktivnímu vzdělávání, školení a výměně zkušeností pro naši další činnost.

Při Územním sdružení Českého zahrádkářského svazu Vsetín dlouhodobě pracuje skupina odborných instruktorů. Ti nejaktivnější se zúčastňují velmi kvalitního oblastního školení a tyto informace pak předávají na přednáškách ostatním zájemcům. Územní sdružení dále pořádá v zimním období 2013/2014 spoustu zajímavých seminářů. Přednášející jsou odborníci a zkušení pěstitelé z významných podniků a ústavů s celostátní působností. Také školitelé a odborní instruktoři z našeho okresu mají velmi dobré jméno v rámci kraje i republiky.

Krátce připomenu některé nejzajímavější akce. V měsíci prosinci se uskutečnila odborná degustace jablek, v lednu letošního roku jsme vyslechli několik přednášek na téma pěstování kanadských borůvek, azalek a rododendronů, dověděli jsme se mnoho zajímavého i o pěstování a šlechtění angreštů a rozmnožování okrasných dřevin.

Co nás čeká v  letošním roce?

Především musíme zhodnotit mimořádně úspěšný jubilejní rok 2013, připravit lepší propagaci soutěže Hezká zahrádka v Krhové a připravit se na sezonu moštování. V maximální míře se zúčastníme odborných přednášek a seminářů. Naše organizace je připravena podílet se v rámci našich možností a sil na akcích pořádaných obecním úřadem a zájmovými spolky. Rádi a aktivně se zapojíme do veřejného života obce, nabízíme pomoc při realizaci všech dobrých nápadů.

Veškerá naše činnost, školení či přednášky nejsou určeny pouze pro členy, ale i pro širokou veřejnost.

Těšíme se na setkání s vámi.

Ing. Vítězslav Kotas, předseda ZO ČZS Krhová

ZOČZS

Jsme s  Vámi  50 let !!!


Základní organizace Českého zahrádkářského  svazu  Krhová   je tady 50 let !!!

V  měsíci dubnu 1963 byla v  Krhové založena Základní organizace Českého zahrádkářského svazu. Členové svým nadšením, pracovitostí a vytrvalostí přečkali útrapy minulých dob a vydrželi do současnosti. Svépomocí jsme vybudovali objekt moštárny a od kolaudace v  roce 1977 nepřetržitě provádíme moštování jablek nejen pro své členy, ale i pro ostatní občany.  Celkem dvakrát jsme vyhráli nad majitelem areálu hlasování o prodeji jinému subjektu. V roce 2009 jsme získali do vlastnictví areál, který jsme si sami vybudovali a udržovali.  
Podařilo se nám zastavit úbytek členů a v  posledních letech patříme mezi nejaktivnější organizace v  regionu.

Co můžeme nabídnout našim členům?

V  rámci Programu školení podzim- zima se zúčastňujeme akcí pořádaných  Územním  sdružením  ČZS Vsetín.

Namátkově vybíráme:

  • degustace jablek pořádané odbornými instruktory a předními pěstiteli
  • kvalitní  odborné   přednášky  významných pěstitelů
  • výstavy typu  Flora  Olomouc,  Valašský Hortikomplex Rožnov, Den květin v Ratiboři,  Valašská zahrada v  Rožnově,  okresní výstava ovoce Rožnov
  • zajišťujeme dovoz ovocných dřevin dle objednávky
  • provádíme drcení a moštování jablek pro členy a občany ve vysoké kvalitě a za velmi příznivé ceny
  • uskutečňujeme setkání členů a rodinných příslušníků …….

Jsme připraveni a ochotni se podílet na rozvoji, zvelebení a zkrášlení obce Krhová.

Jsme dobrá parta nadšených zahrádkářů a v dnešní uspěchané a nejisté době nabízíme přátelské ovzduší, odborné rady a zkušenosti, předáváme rádi informace. Pěstujeme vztah k  přírodě a k lidem vůbec.

Velmi rádi Vás uvítáme mezi sebou.

Je fajn si udělat čas na chvíli pro přírodu – příroda to několikanásobně vrátí.

 

Všechny Vás zdraví zahrádkáři z Krhové.

Soubor ve formátu pdf 1365331918.pdf
( 0 Kb )

HEZKÁ ZAHRÁDKA V KRHOVÉ

Vyhodnocení soutěže


 „HEZKÁ ZAHRÁDKA V KRHOVÉ“

 
Dne 13. října 2013 se sešla komise, která zhodnotila fotografickou dokumentaci účastníků soutěže. Vyhodnocení příspěvků nebylo jednoduché, jelikož se přihlásilo pouze 6 soutěžících. Komise zhodnotila, že všechny zahrádky a balkóny byly vybudovány s citem, láskou a viditelným úsilím. Z tohoto důvodu komise navrhla spravedlivé ocenění všech přihlášených a to odměnou 1000 Kč pro každého.


Tímto všem účastníkům soutěže děkujeme a srdečně zveme na oficiální vyhlášení a předání odměn v sobotu 26. října 2013 v 16 hodin ve školní tělocvičně (v budově ZŠ Krhová). 


Závěrem bychom chtěli vyzvat pro II. ročník „Hezké zahrádky v Krhové“ více účastníků, kteří mají hezké zahrádky, předzahrádky a balkóny a tímto dělají naši obec krásnější.

 

V Krhové, dne 13. října 2013

                                                                                             

                                                                                              Ing. Vítězslav Kotas, předseda ZO ČSZ

                                                                                              Alena Lukášová, členka ZO ČSZ

                                                                                              Sylva Kristková, starostka