Vyhodnocení - HEZKÁ ZAHRÁDKA V KRHOVÉ

Vyhodnocení - HEZKÁ ZAHRÁDKA V KRHOVÉ

Vyhodnocení soutěže


 „HEZKÁ ZAHRÁDKA V KRHOVÉ“

 
Dne 13. října 2013 se sešla komise, která zhodnotila fotografickou dokumentaci účastníků soutěže. Vyhodnocení příspěvků nebylo jednoduché, jelikož se přihlásilo pouze 6 soutěžících. Komise zhodnotila, že všechny zahrádky a balkóny byly vybudovány s citem, láskou a viditelným úsilím. Z tohoto důvodu komise navrhla spravedlivé ocenění všech přihlášených a to odměnou 1000 Kč pro každého.


Tímto všem účastníkům soutěže děkujeme a srdečně zveme na oficiální vyhlášení a předání odměn v sobotu 26. října 2013 v 16 hodin ve školní tělocvičně (v budově ZŠ Krhová). 


Závěrem bychom chtěli vyzvat pro II. ročník „Hezké zahrádky v Krhové“ více účastníků, kteří mají hezké zahrádky, předzahrádky a balkóny a tímto dělají naši obec krásnější.

 

V Krhové, dne 13. října 2013

                                                                                             

                                                                                              Ing. Vítězslav Kotas, předseda ZO ČSZ

                                                                                              Alena Lukášová, členka ZO ČSZ

                                                                                              Sylva Kristková, starostka