Výbory a komise

Výbory

Výbory zastupitelstva obce Krhová

Výbory zřizuje ZO, ze své činnosti odpovídá výbor ZO, předsedou výboru je vždy člen ZO, ZO vždy zřizuje finanční a kontrolní výbor, počet členů je vždy lichý a výbor musí být nejméně tříčlenný, členem nesmí být starosta a místostarosta ani osoba zabezpečující rozpočtové a účetní práce

Finanční výbor

Předseda: paní Věra Čačková
Členové: Jaromír Korábečný, Ing. Roman Král

Kontrolní výbor

Předseda:  pan  Vítězslav Kotas 
Členové:  pan  Daniel Malík, Libor Valach