obecně závazné vyhlášky

Evidence právních předpisů 2016


Soubor ve formátu pdf Evidence právních předpisů 2016
( 0 Kb )


Směrnice k zadávání veřejných zakázek


Obecně závazná vyhláška obce Krhová č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Soubor ve formátu pdf OZV 3/2015 o místním poplatku za provoz komunálních odpadů
( 0 Kb )


Obecně závazná vyhláška č. 1/2015


Soubor ve formátu pdf OZV 1/2015 Požární řád obce Krhová
( 0 Kb )


Obecně závazná vyhláška č. 1/2014


Soubor ve formátu pdf Obecně zázvazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích
( 0 Kb )


Evidence právních předpisů


Soubor ve formátu pdf Evidence právních předpisů
( 0 Kb )