Dotazník

Dotazník

Připomínáme všem občanům, že do konce tohoto měsíce (října) mají možnost sdělit svůj názor a náměty pro připravovaný "Plán rozvoje obce“. Zajímá nás Váš názor na život a dění v obci, co by jste chtěli zlepšit a kde máme směřovat naše úsilí. Žádáme Vás o svědomité vyplnění dotazníku.
Vyplněný dotazník odevzdejte do konce října do připravených schránek, které jsou umístěny u vstupu do
ZŠ, MŠ, v prodejně Hruška, ve vinotéce U Brouka, u vjezdu na Hrádky nebo na Obecním úřadě Krhová.