Rok 2013 - hospodaření obce v číslech

Rok 2013 - hospodaření obce v číslech

Dobrý den milí spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás informovala o hospodaření obce v prvním roce samostatnosti. Mimo provozních nákladů, mezi něž patří provoz ZŠ a MŠ, dopravní obslužnost, odpadové hospodářství, údržba komunikací, veřejného osvětlení atd. se obci podařilo v prvním roce proinvestovat přes 4 mil. Kč.

Největší investice směřovala na rozšíření MŠ v hodnotě 1,9 mil. (kontejnerová sestava provedená na základě výběrového řízení firmou UNICO MODULAR a.s.). Další větší investicí bylo kompletní zhotovení nových prostor obecního úřadu včetně bezbariérové rampy a to v celkové hodnotě 570 tis. (práce provedené na základě výběrového řízení firmou Zdeněk Grygařík – HARRYMAL), dále pořízení interiérového vybavení – nábytku ve výši 127 tis. (práce provedené na základě výběrového řízení firmou Zdeněk Blažek) a také pořízení nového oplocení u obecního úřadu v hodnotě 21 tis. Kč (práce provedené svépomocí). Chod úřadu si ještě vyžádal vybavení výpočetní technikou v hodnotě 98 tis. Kč a softwarové vybavení za 84 tis. Kč. Pro základní školu bylo pořízeno vybavení nové družiny v celkové hodnotě 200 tis. Kč. Základní škola si ještě vyžádala další nutné investice do oprav budovy v hodnotě 80 tis. Kč. Provedli jsme opravy místních komunikací za 250 tis. Kč. Bylo pořízeno nářadí, zahradní technika včetně malotraktoru celkem za 253 tis. Kč. V rámci pojmenování ulic jsme investovali do smaltových cedulí v hodnotě 65 tis. Kč. Odvodnění hřbitova nás stálo 42 tis. (práce provedené firmou František a Ladislav Čáň nebyly účtovány, vyfakturován byl pouze provoz strojů). Naši hasiči nakoupili ochranné pomůcky, nářadí, zdravotnickou brašnu a staronové hasičské auto vše v celkové hodnotě 78 tis. Kč. Mezi položky investičního charakteru patří i pořízení pasportu veřejného osvětlení v hodnotě 34 tis. Kč. A vzpomeňme i investici do pořádání Obecní veselice v hodnotě 40 tis. Kč. Z obecního rozpočtu bylo přispěno na podporu sportu formou příspěvku pro TJ Jiskra Krhová v hodnotě 174 tis. Kč, podporu spolků v celkové hodnotě 60 tis. Kč a podporu handicapovaných dětí celkovou částkou 12 tis. Kč.

 

S přáním hezkého adventu

Sylva Kristková, starostka