Vyhodnocení dotazníku

Vyhodnocení dotazníku

V minulém čísle zpravodaje a na webových stránkách jste se setkali s dotazníkem, připraveným Komisí pro rozvoj obce Krhová. Účelem dotazníku bylo zjistit Vaše názory na dění v obci a hlavně čemu věnovat pozornost v další práci zastupitelstva. S přihlédnutím na počet odevzdaných dotazníků (98) je vidět, že zájem vyjádřit se a ovlivnit dění do budoucna volbami neskončil. Někdo může říci, že 98 v poměru 2000 obyvatel je málo. Tento poměr je v dotazníkových šetřeních považován za velmi úspěšný. Dotazník byl anonymní a odpovědi na všechny otázky nebyly povinné. Podrobné vyhodnocení dotazníku je zveřejněno na webu obce.

Podívejme se podrobněji na některé otázky. Více než polovina odpovídajících je ve věku 30-49 let, tj. těch, kteří patří do „nejproduktivnější“ skupiny obyvatel. Následuje skupina 50-65 let (21 %), nad 65 let (15 %) a 18-30 let (11 %). Další dotaz, který bývá často rozebírán – rodák nebo „naplavenina“. Rodáků je zde necelá čtvrtina a těch, kteří zde žijí již více než 10 let – 60 %. Myslíme si však, že důležitější je vztah k místu, kde žijeme, bez ohledu na dobu bydlení. Skoro 75 % z Vás se cítí v obci bezpečně. Určité obavy jsou z domovních krádeží, volně pobíhajících psů a rychlé jízdy řidičů. Přes 85 % respondentů se dívá na budoucnost Krhové s optimismem. Informovanost o dění v obci je spíše dobrá. Jako zdroj informací jsou využívány celkem shodně web, zpravodaj a úřední deska. Přes 70 % odpovědí je pro vydání obecní vyhlášky omezující hlučné práce o nedělích, pálení odpadu, atd. Mezi prioritní oblasti, které by měla obec řešit, jsou nejčastěji zmiňovány opravy a dokončení chodníků, přechody a retardéry, autobusové zastávky, dětské hřiště, sportoviště, kanalizace, drahá doprava.

 KULTURA, SPORT, ZŠ, MŠ

Více než 63 % respondentů je spokojeno s kulturním děním v obci. Zájem je hlavně o více akcí pro děti. S pořádkem a čistotou v obci je spokojeno více než 70 % respondentů. Kladné hodnocení úrovně ZŠ uvádí polovina a MŠ přes 70 %. Zbývající procenta jsou vyplněna odpovědí „nevím“. Také možnosti volnočasových aktivit dětí a mládeže jsou hodnoceny jako „spíše špatné“. Nejvíce v obci chybí víceúčelové a dětské hřiště, víceúčelová hala, kulturní dům, sportovní kroužky, kroužky pro dívky, skauti, mladí hasiči, aj. Podpora spolkového života je spíše kladná. Otázka týkající se změn na pozemku u školy má celkem jednoznačnou odpověď. Mělo by tu být místo pro školní aktivity s možností využití i ostatními občany. S velkou převahou byste zde rádi viděli sportovní hřiště a místo na hraní pro děti s prolézačkami. Objevily se také požadavky na rozšíření parkoviště pro obecní úřad.

 SLUŽBY

V oblasti služeb je poptávka po ordinaci obvodního a dětského lékaře, lékárny, obědů pro seniory, prodejně potravin ve středu obce, bankomatu, masážích a kosmetice.

 DOPRAVA

Stav komunikací, je ale již o něčem jiném. Tady naopak nespokojenost uvádí skoro polovina odpovídajících. Nejvíce výtek je ke stavu chodníků a absenci přechodů. Následuje potřeba opravy děr a výtluků na cestách. Na dotaz jak využíváte autobusovou MHD odpovědělo 72 %, že ji nepoužívá nebo jen příležitostně. Zbývajících 28 % ji používá alespoň 1x denně. Co se týká kvality organizace linek, tak stále chybí spoje večerní a víkendové, dále k nemocnici a ČD.

 EKOLOGIE A ODPADY

Co nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci? Jednoznačně odpovídáte lokální topení uhlím a odpadem. Následuje doprava, spalování listí a trávy, DEZA, černé skládky, znečištěný potok, drtička a skládka stavební suti na Hrádkách, nepořádek u kontejnerů. Skoro 80 % souhlasí s názorem, že při plánování rozvoje obce by měla ekologická problematika hrát důležitou roli a 3 % s tím nesouhlasí. Potěšujícím číslem je 95 %. Tolik z nás alespoň částečně třídí odpad. Pouze 16 % uvedlo „ne“ u otázky týkající se návaznosti výše poplatku za odpad k jeho skutečně vyprodukovanému množství. 62 % by postačoval odvoz odpadu 1x za 14 dnů při snížení poplatku za odpad. Tady je zajímavý údaj, týkající se věkové kategorie 30-49 let. Právě zde bylo skoro 20 % těch, kterým by vývoz popelnic nepostačoval. Jako důvod se objevil i fakt – jednorázové dětské plenky. Nedají se dát nikam jinam než do popelnice. Vše ostatní je možno z větší části vytřídit. Zájem o dotované kompostéry má přibližně třetina z celkového počtu odpovídajících. Také se objevila poptávka po kontejnerech na tříděný odpad např. Pod Kameněm, V Břízkách, Barvířka, U Přejezdu a další.

 ODPOČINEK

Lavičky na procházkových trasách v obci? O ty je zájem jednoznačný. Tipů na umístění je celá řada a dá se říci, že se shodují. Určitě na tom bude zastupitelstvo pracovat.

Co říci závěrem? Je toho před námi hodně. Tato dotazníková akce našla jasné odpovědi na otázky, kterým směrem máme při rozhodování postupovat.

Komise pro rozvoj obce.

Z.Adamec, I.Gefingová, P.Grencner, J.Verbichová, R.Zetek

Soubor ve formátu pdf 1386229902.pdf
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf 1386230069.pdf
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf 1386230375.pdf
( 0 Kb )