Čertovská diskotéka s Mikulášskou nadílkou

Čertovská diskotéka s Mikulášskou nadílkou

V sobotu 7. 12. 2013 proběhla v místním „Paláci kultury a sportu“ Čertovská diskotéka s Mikulášskou nadílkou. Z přiložených fotografií je vidět, že účast byla velká. Tělocvična se hemžila rohatýma všech věkových kategorií. A z tváří dětí je vidět maximální spokojenost.
Alois Bayer, místostarosta

Poděkování pořadatelům Čertovské diskotéky

Dovolte, abych jménem všech přítomných na sobotní Čertovské diskotéce poděkovala všem, kteří pomohli s pořádaním náročného odpoledne.

Celý program se nám vydařil, děti si zařádily a závěrečná nadílka byla nádherná. Mikuláš byl impozantní a čert opravdu ďábelský.

Děkuji především p. Mičolové, která celou akci navrhla a postarala se o provoz bufetu. Děkuji všem učitelkám ze základní školy (p.Sekyrové, Šulákové, Mikové, Adamcové, Šnajdrové) , které spolu s p.uč.Gefingovou ze školky, zajistily výzdobu, celý program a samotnou nadílku pro děti. Nesmím zapomenout na p. Mičolu, zařizoval dětskou diskotéku a velmi se mu podařila. Dále obsluha - p. Zetek, p. Pavlica a p. Jurková- se činila, abychom byli spokojeni.

Celý tým doplnili J. Grygar,T. Pavlica a V. Kopřivová, s čím nám pomáhali…….to už si všichni umí představit.

Na závěr velmi děkuji sponzorům celého odpoledne manželům Bundárovým a Pekárně Lešňanka za jejich dárky pro děti.

 

                                                                       Za všechny přítomné spokojené účastníky

                                                                                  Mgr. Ivana Pavlicová