Slavnostní vítání nových občánků Krhové

Slavnostní vítání nových občánků Krhové

V úterý 10. 12. 2013 proběhlo v slavnostně vyzdobené jídelně ZŠ Krhová historicky první vítání občánků samostatné obce.

Bylo pozváno celkem 12 dětí i se svými rodiči. Novými občánky bylo 7 holek a 5 kluků. Dostavilo se i několik babiček, dědečků a další rodinní příslušníci. Po přivítání a krátkém vystoupení dětí z mateřské školy Krhová následoval slavnostní projev paní starostky Sylvy Kristkové. Po projevu ukázaly své umění i děti ze základní školy.

Po té byli jednotliví rodiče i s dětmi vyzváni k převzetí dárku, k podpisu do pamětní knihy a k vyfocení se u přistavené kolébky. Samozřejmě nechyběla gratulace a kytička pro maminky. Závěr obstaraly opět děti ze školy pěknou písničkou.

Celé pozdní odpoledne proběhlo v milé a pohodové atmosféře. Všem novým občánkům přejeme pevné zdraví, štěstí a prožití bezstarostného dětství.

Alois Bayer, místostarosta