Dokončení vánoční výzdoby obce

Dokončení vánoční výzdoby obce

Dnes 12. 12. 2013 byla dokončena vánoční výzdoba obce. Bylo pověšeno 10 kusů ozdob na sloupy veřejného osvětlení podél ulice Hlavní ve středu obce. Vzhledem k tomu, že v Krhové nikdy vánoční výzdoba nebyla, bylo nutné pro instalaci nachystat připojovací zásuvky. Ty na sloupech zůstanou i po skončení vánočního času a budou připraveny pro příští rok.
Po setmění dojde společně s pouličními světly k rozsvícení.