Přechod u cihelny

Přechod u cihelny

Včera (27. 2. 2014) přišly výsledky bezpečnostního auditu ve věci zachování přechodu pro chodce na silnici I/35 u zastávky Hrachovec (cihelna). Audit prováděla nezávislá firma Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. z Brna. Zároveň došla pozvánka na jednání ve Zlíně 18. 3. 2014.


VÝSLEDKY AUDITU BEZPEČNOSTI

Audit bezpečnosti identifikuje rizika, spojená s místem pro přecházení u zastávek hromadné dopravy na silnici I/35 u Hrachovce.

Riziko 1: Nedostatečná ochrana chodců

Popis rizika: Navrhované místo pro přecházení bez středního dělení na komunikaci I. třídy, s výše uvedenými intenzitami, rychlostmi a odstupy vozidel, není zcela bezpečné. Doporučení: Při intenzitách cca 1330 vozidel/h ve špičkové hodině je vhodné provést, s ohledem na dostatečnou bezpečnost chodců, přechod pro chodce s ochranným ostrůvkem. Vzhledem k úrovni výstavby je nejvhodnější varianta se středním ochranným ostrůvkem pravděpodobně nereálná. Další variantou řešení, která zlepší stávající stav při stávajícím stavebním uspořádání, je vyznačení přechodu pro chodce odpovídajícím vodorovným a svislým dopravním značením (č. V7 „Přechod pro chodce“ a č. IP6 „Přechod pro chodce“), podpořené osazením č. A 11 „Pozor přechod pro chodce“ a dodatkovou tabulkou č. E3 „Vzdálenost“ společně s DZ č. B20a „Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h“. A dále provést zlepšení protismykových vlastností vozovky min. 35 m před přechodem pro chodce ve směru jízdy, včetně barevného kontrastu. Ostatní prvky uvedené v projektu budou zachovány, jedná se zejména o nasvětlení přechodu a VDZ č. V12e „Bílá klikatá čára“. Soubor těchto prvků zvýší akceptování nejvyšší dovolené rychlosti řidiči a zároveň umožní přecházení vozovky.

Ke zvýšení bezpečnosti chodců na přechodu pro chodce u výše uvedené varianty (bez ochranného ostrůvku) by přispělo také osazení světelně signalizačního zařízení řízené poptávkou signálu pro chodce. Rozhodnutí, zda SSZ realizovat je vhodné podpořit dlouhodobějším sledování interakce mezi chodci a řidiči.
Kompletní zpráva je k nahlédnutí v příloze.
Soubor ve formátu pdf 1393587867.pdf
( 0 Kb )