Nové oficiální webové stránky

Nové oficiální webové stránky

Dne 1. 4. 2013 byly na adrese www.krhova.cz spuštěny tyto nové oficiální stránky naší obce. Tím došlo k nahrazení původních “amatérských” stránek, které postupně vznikaly od listopadu 2011. Původní stránky vznikly z potřeby poskytovat aktuální informace o dění kolem nečekaného zrušení místní základní školy. Postupem času zde přibývaly informační letáky, informace o konání schůzek Přípravného výboru ... až po referendum a provázely nás i po vzniku nové, samostatné obce. Nyní již nastal čas na jejich změnu, profesionální zpracování a design. Za přípravu nových stránek tímto děkujeme panu Radimovi Kývalovi.