Ohlédnutí za Pohádkovým lesem

Ohlédnutí za Pohádkovým lesem

Pohádkový les v Krhové

Již na jaře letošního roku seznámila naše starostka představitele všech místních spolků a vedení obou škol s myšlenkou uskutečnit pohádkový les.

Nápad nás všechny zaujal a na dalším setkání byla dohodnuta stanoviště, pohádkové bytosti a další potřebné zajištění. Termín byl vybrán: první letní den sobota 21. června 2014.    

Poslední týdny, dny a doslova hodiny před tímto datem byl ve znamení velmi pečlivých příprav, nápadů a myšlenek jak se co nejlépe připravit na tuto událost. Připomeňme si znova celou trasu a zajímavé momenty procházky lesem plných pohádek.

Na startu všechny účastníky přivítal vládce lesů Krakonoš. Nádherné a věrné vypodobení v podání hospodáře místního mysliveckého sdružení. Krakonoš spolu se svou sojkou děti poučil, jak se mají správně chovat v lese a ujistil je, že nad nimi drží svou ochrannou ruku.

Po několika metrech byla vzorně připravena současně první a poslední pomoc v režii místní skupiny Českého červeného kříže (ČČK). Děti poznávaly důležité části těla a dospělí se mohli občerstvit před náročnou cestou.

Poté všechny účastníky čekala náročná procházka lesem, který byl plný pohádkových bytostí, nástrah a také zábavy. Jako první přišlo představení a návštěva opravdové perníkové chaloupky. Děti plnily první úkoly, dostávali sladké odměny a dospělí se nestačili divit.  Živého provedení této pohádky se ujali členové místního Klubu seniorů.

Klidná procházka tichou přírodou byla přerušena nekompromisním přepadením loupežníků. Toto stanoviště s velkou věrností připravili místní hasiči. Nakonec se loupežníci ukázali jako ti hodní a všichni účastnici mohli pokračovat bez újmy v další cestě.

Dlouho však klidu nebylo. V místě U Obrázku se muselo projít přímo peklem. Ano, tady úřadovali strašidelní čerti, kteří hráli mariáš a na další trasu pustili pouze hodné děti. Role chlupatých čertů spolu s čepováním pivečka se vzorně ujali členové místního Sdružení dobrovolných hasičů.

Po několika metrech a vysvobození z pekelného sevření nás čekalo pohlazení po duši. Do všech detailů připraveného prostředí jsme mohli vstoupit přímo do děje známé pohádky  Princezna  ze  mlejna. Všechny hlavní postavy této pohádky nás mile přivítaly a jako v pohádce jsme si mohli umlet mouku ze zrní, nebo si s vodníkem chytit rybičku. Badmintonisté z místní TJ Jiskra se na celý děj opravdu velmi dobře připravili.

Dalším příjemným překvapením následovalo velmi vtipné provedení Kouzelné školky v podání učitelek místní MŠ.

Po této milé zastávce bylo již z dálky slyšet výzvu k návštěvě další pohádky. Copak nás asi čeká? Místní zahrádkáři připravili živé představení pohádky O veliké řepě. Rodiče si připomněli klasickou a oblíbenou pohádku a některé děti statečně pomáhaly pohádkovým postavám velikou řepu vytáhnout. Malování obrázků ovoce a zeleniny, také možnost pohlazení velkého živého pejska z asistenční služby, bylo pro děti jistě silným zážitkem.

Po několika metrech čekala účastníky návštěva pravé indiánské vesnice. Paní učitelky mateřské školky v podobě indiánek nás dokonce učily střílet lukem. 

Z doby dávné se návštěvníci velmi brzy přestěhovali do filmové pohádky Asterix a Obelix. Opravdu věrné napodobení postav zaujalo naprosto všechny. Fotbalisté z TJ Jiskra připravili pro děti celou Galskou vesnici a nechyběl ani kouzelný lektvar, do něhož děti samy sbíraly byliny.

Po této návštěvě v náročném lesním terénu jsme se pomalu blížili k cíli. Ještě jedna příjemná zastávka v podobě kamarádů. Kdo jiný než nestárnoucí  Jů a Hele.

A to už se blížíme do cílové rovinky. Před námi je záchrana v podobě poslední pomoci ochotných členů místní skupiny ČČK. Nikdo se neztratil, nestal se žádný úraz a v cíli nás čekalo velmi chutné a dobré pohoštění od členů mysliveckého sdružení, hasičů, sportovců a členů místní skupiny ČČK. Překvapením pro všechny byla jízda Krhovského traktorbusu. Cílem a snahou byla možnost účasti také těch, kteří z důvodu zdravotního stavu či pokročilého věku se nemohli po vlastní ose projít Pohádkovým lesem.

V doprovodném programu jsme mohli absolvovat naučné stanoviště o přírodě, sledovat ukázku hasičského útoku v podání dětí z Veselé, nebo si zastřílet z opravdové vzduchovky pod dozorem ochotných myslivců. Zajímavé bylo vystoupení Portášského sboru, kolo štěstí a další atrakce. Jako třešnička na dortu celého dne byla výborná hudba v podání SDRUŽENÍ STEČ.

Celá organizace Pohádkového lesa byla velmi podrobně zajištěna. Nezapomnělo se na přímé účastníky pohádek s dobrým obědem. Zde patří poděkování naší starostce, místostarostovi a pracovníkovi Rychlé roty obecního úřadu panu Wrzeckému za vzornou péči a starostlivost. Poděkování patří také sponzorovi občerstvení panu Bundarovi.

Jaké je hodnocení zahajovacího ročníku Pohádkového lesa Krhová 2014? Byl to výborný nápad a přitom velká neznámá pro zainteresované. Je ceněna ohromná chuť a nadšení všech členů spolků a organizací, za což jim patří velké DÍKY. Odměnou za přípravu a nadšení všech zapojených byly radostné tváře dětí, jejich úsměvy a zájem.

Už nyní se těším na Pohádkový les Krhová 2015.

 

Za redakci Krhovského zpravodaje,

Ing. Vítězslav Kotas

 

Odkazy na ostatní fotografie (autorům děkujeme za pořízení):

http://seniori-krhova.rajce.idnes.cz/Pohadkovy_les_Krhova_2014.6.21/

http://katerinavm.rajce.idnes.cz/pohadkovy_les_Krhova_21.6.2014/

http://fotodzon.rajce.idnes.cz/Pohadkovy_les_21_6_2014/