Podmínky a ceník pro samovýrobu tyčí a palivového dřeva v lesích obce Krhová

Podmínky a ceník pro samovýrobu tyčí a palivového dřeva v lesích obce Krhová

Podmínky pro samovýrobce:

1) Přednostně pro místní občany

přednostně budou mít nárok na poskytnutí samovýroby z lesů obce Krhová obyvatelé obce Krhová, tedy obyvatelé s trvalým bydlištěm – pobytem v obci Krhová. Dále také občané s bydlištěm – pobytem v jiné obci, ovšem v blízkosti lesů obce Krhová, např. Zašová.

2) Povolení k samovýrobě

žadatel po obdržení kladného rozhodnutí od OÚ obce Krhová, obdrží na OÚ částečně vyplněný formulář Povolení k samovýrobě č., na kterém je uvedený kontakt na hajného. S tímto se žadatel spojí a je mu hajným samovýroba vyznačena. Do povolení je uvedena cena za m3 dle Ceníku samovýroby tyčí a palivového dříví v lesích obce Krhová.

3) Zpracování, vyúčtování, splatnost

žadatel zpracuje dřevní hmotu do tzv. hráně (1 metr šířky x 1 metr výšky x délka dle množství dříví) buď přímo na místě těžby, nebo u svého domu. Po zpracování bude hráň změřena příslušným hajným a následně po přepočtu na m3 vyčíslena konečná cena, která bude zaznamenaná do vystaveného Povolení k samovýrobě. Žadatel poté uhradí stanovenou cenu na OÚ Krhová do 1 týdne od změření hráně.

4) Zákaz dalšího prodeje

v žádném případě odběratel dřevo ze samovýroby nebude prodávat jiným subjektům a zhotovitel samovýroby je i konečný spotřebitel.

5) Porušení podmínek

při porušení jakékoliv podmínky uvedené v bodech 1. – 4. Podmínek pro samovýrobu tyčí a palivového dříví v lesích obce Krhová bude samovýroba okamžitě ukončena a to na dobu 2 let.

6) Seznam žadatelů

seznam žadatelů o povolení k samovýrobě je veden na OÚ s tím, že obec si vyhrazuje zastavit vydávání povolení, pokud nebude vhodná dřevní hmota k dispozici.