Sečení trávy kolem místních komunikací

Sečení trávy kolem místních komunikací

9.9.2014 byl přijat do pracovního poměru nový technický pracovník. Jedná se o místního občana Dalibora Sekyru. Navýšení počtu pracovníků na dva bylo nutné z hlediska velkého množství prací, které souvisí s údržbou veřejného prostranství v naší obci.
Momentálně je hlavní prioritou sečení ploch kolem místních komunikací před zimním obdobím. Tím se právě teď intenzivně zabývají oba dva techničtí pracovníci společně s jedním brigádníkem. Samozřejmě, že nezanedbávají ani ostaní travnaté plochy v obci (kolem školy, kolem školky, na hřbitově, kolem kapličky, v parku, u vlakové zastávky, u ulice Hlavní a za horními bytovkami).
Zároveň byly nainstalovány nové tabule označující obecní lesy Krhová.


Alois Bayer
místostarosta