PROGRAM ROZVOJE OBCE KRHOVÁ

PROGRAM ROZVOJE OBCE KRHOVÁ

Dne 29.1.2015 zastupitelé obce schválili strategický dokument s názvem "PROGRAM ROZVOJE OBCE KRHOVÁ"

Program rozvoje obce je jeden z nejdůležitějších dokumentů každé obce. Pro nás, jako novou obec platí tato důležitost o to více, protože tento dokument v analytické části poskytuje souhrn důležitých informací o obci a v návrhové části udává směr vývoje obce.

 

K tvorbě tohoto dokumentu jsme přistupovali poctivě, snažili jsme se do něho promítnout všechny potřeby a problémy obce a to reálně s návazností na ekonomický potenciál obce.

 

Formu dokumentu jsme zvolili možná netradiční, s tím, že jsme minimalizovali odborné definice, které ocení pouze odborník. Snažili jsme se, aby Programu rozvoje obce Krhová rozuměl každý občan. 

 

Dokument je zpracován na období 2015-2025. Tento dokument obsahuje i přehled rozvojových aktivit provedených od vzniku obce, tedy od 1.1.2013 s tím, že další rozvoj obce na ně navazuje.

 

Jak již píši v úvodu tohoto dokumentu: „Představy jsou duší rozvoje, udávají směr, ztělesňují hnací myšlenky a strategické plánování je o myšlenkách. Program rozvoje obce Krhová je současně „živou“ knihou, která by měla být zpřesňována, případně doplňována podle potřeb občanů obce, kterým by měla hlavně sloužit“. 

Sylva Kristková, starostkaSoubor ve formátu pdf PROGRAM ROZVOJE OBCE KRHOVÁ
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Příloha č. 1 - Zpráva o stavu místních komunikací
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Příloha č. 2 - Vyhodnocení dotazníku
( 0 Kb )