Pád stromu na ulici V Břízkách

Pád stromu na ulici V Břízkách

Dnes v ranních hodinách došlo vlivem silného větru k pádu vzrostlého smrku na ulici V Břízkách. Po telefonickém ohlášení naši techničtí pracovníci padlý strom odklidili. 

Je veliké štěstí, že nedošlo k žádnému zranění kolem jdoucích.

Alois Bayer
místostarosta