Informace pro občany na ulici Hrádky

Informace pro občany na ulici Hrádky

Vážení občané,

na základě podané petice „Ne dopravním značkám zákaz stání B29 na ulici Hrádky, obec Krhová“, Vás zveme k veřejnému projednání na zasedání Zastupitelstva obce Krhová, které se bude konat dne 23.4.2015 od 17 hod.

Zároveň Vás informujeme, že firma NVB LINE s.r.o., která provádí zhotovení a montáž dopravního značení je informována o prozatímním pozastavení instalace značek zákazu stání B 29.

Upozorňujeme, že nyní jsou na ulici Hrádky instalovány pouze značky, které přináleží ke zpomalovacím prahům. Veškeré navržené dopravní značení je v souladu s platným stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, ze dne 19.12.2014

 

V Krhové, dne 15.4.2015

Sylva Krisktová, starostka