ŽELEZNÝ 1. MÁJ

ŽELEZNÝ 1. MÁJ

Dne 1. května 2015 proběhne v Krhové sběr železného odpadu, elektroodpadu, autobaterií apod. Akci pořádá a zajišťuje SDH Krhová.