Knihovna

Knihovna

Chtěla bych upozornit čtenáře místní knihovny, že knihovna bude od 26.6.2015 do 28.8.2015 uzavřena z důvodu stavebních prací na budově školy. Prostor kolem školy bude veřejnosti uzavřen.
Jana Verbichová