Vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek.

Vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek.

Hejtman Zlínského kraje na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje vyhlásil v pátek 7. srpna 2015 „období nepříznivých klimatických podmínek“. Toto vyhlášení nabývá platnosti od 7. srpna 16 hodin a platí až do odvolání.
Pro období nepříznivých klimatických podmínek platí:

a) zákaz rozdělávání ohňů a spalování hořlavých látek na volném prostranství,
b) zákaz jízdy parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
c) povinnost zajistit trvale volné příjezdové komunikace do lesů a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů,
d) zákaz provádění ohňostrojů, pyrotechnických efektů nebo podobných efektů při kterých se používá otevřený plamen,
e) osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních prostorech bez použití otevřeného ohně.

Dne 7.8.2015
Ing. Kateřina Halaštová, starostka