Obci Krhová byl schválen znak a vlajka

Obci Krhová byl schválen znak a vlajka

10. září 2015 se pro naši obec stalo dalším významným datem. V tento den jsme se starostkou obce Ing. Kateřinou Halaštovou měli tu čest, z rukou předsedy poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, oficiálně převzít rozhodnutí o schválení obecního znaku a vlajky. Slavnostní předání proběhlo v prostorách Parlamentu ČR určených pro slavnostní příležitosti. Po převzetí jsme měli možnost nahlédnout do prostor Thunovského paláce, ve kterém sídlí od roku 1993 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.V Krhové dne 14.9.2015
Lukáš Macíček 
místostarosta