Hlášení rozhlasu - kontejnery, jízdní řád k připomínkování

Hlášení rozhlasu - kontejnery, jízdní řád k připomínkování


Vážení občané,

dne 6. 10. 2015 v úterý budou v Krhové přistaveny kontejnery na těchto místech: u bytovek za tratí, u pošty, Pod Kameněm uprostřed, u bytovek za obchodem Hruška a u bytovek na Hrádkách.

Kontejnery na nebezpečný odpad a elektroodpad budou přistaveny v úterý 6.10.2015 v době od 9.00 do 16.00 hod. za obchodem Hruška a ve středu 7.10.2015 v době od 9.00 do 16.00 hod. pod poštou.

 
Další hlášení:

Vážení občané,

předkládáme Vám návrh jízdního řádu k připomínkování. Vaše připomínky doručte do středy 7.10. 2015 do 15. hod. e-mailem na adresu obec@krhova.cz nebo osobně na obecní úřad.