Seznámení s projektem automatické závlahy fotbalového hřiště

Seznámení s projektem automatické závlahy fotbalového hřiště

Vážení spoluobčané,

Dovolte mi, abych Vás seznámil s projektem automatické závlahy fotbalového hřiště. TJ Jiskra Krhová v loňském roce, při tvorbě letošního rozpočtu požádala obec o veřejnou finanční podporu 125.000 Kč na závlahový systém a 200.000 Kč jako spoluúčast při dotační žádosti MŠMT na realizaci víceúčelového sportovního hřiště u tělocvičny TJ. Bohužel naší žádosti o dotační program MŠMT nebylo vyhověno, proto jsme požádali zastupitelstvo obce o přesun částky 200.000 Kč, která byla určena pro víceúčelové hřiště, na závlahu pro fotbalové hřiště. Nejedná se tudíž o žádné zvýšení financí pro TJ, ale pouze jiné využití peněz, které byly již jednou schválené v obecním rozpočtu, jako podpora pro TJ. Zastupitelstvo naší žádosti vyhovělo.

Jsem velmi rád, že Vám mohu oznámit, že automatický závlahový systém se v této době již realizuje na fotbalovém hřišti. Pevně věřím, že díky lepšímu a rychlejšímu způsobu zavlažování, se nám podaří udržet trávník v co největší kvalitě. Okolní oddíly, u kterých jsem se na závlahu dotazoval, mě o výhodách automatického zavlažování přesvědčily. Podobné systémy se používají například v Juřince, Podlesí, Stříteži, Lhotce nad Bečvou nebo i ve Valašském Meziříčí. Naše hřiště nevyužívají pouze fotbalisti, ale i škola a je volně přístupné pro veřejnost. V naší tělovýchovné jednotě jsme strašně rádi, že obec podporuje rozvoj tělovýchovy a sportu. Velmi si toho vážíme a vynasnažíme se o co nejlepší využití těchto prostředků. DĚKUJEME.

Těším se, milí spoluobčané, na setkání s Vámi, nejen na mistrovských zápasech Jiskry, ale i na dalších akcích konaných na našem hřišti. Samozřejmě (jak doufám) na krásném zeleném pažitu.

Za oddíl kopané Pavlica Jaroslav