Dětské hřiště MŠ - jsme všichni na jedné lodi

Dětské hřiště MŠ - jsme všichni na jedné lodi

V dnešních dnech obec Krhová převzala od firmy HYBAJ s.r.o. vybudovanou zahradu u Mateřské školy Krhová. Obec Krhová získala z Operačního programu Životní prostředí 994 547 KČ na vybudování zahrady v přírodním stylu. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj/Fond soudržnosti).

Celkové náklady projektu 1,112 milionu korun, obec tak ze svých prostředků zaplatila 118 tisíc korun.

Hlavním cílem projektu, který proměnil zahradu mateřské školy, je poskytovat kvalitní výchovně-vzdělávací péči dětem předškolního věku a nabídnout dostatek aktivit pro všestranný rozvoj dětské osobnosti. V rámci proměny zahrady došlo k odstranění nevyhovujících herních prvků, zpevněných ploch a byly vybudovány nové herní prvky z kvalitních přírodních materiálů. Součástí úpravy byla pochopitelně také výsadba ovocného stromu, drobného ovoce a založení nových travnatých ploch.

Žádáme rodiče o trpělivost a pochopení, aby nevstupovali na trávník a vyčkali na plnohodnotně zapojený a vzrostlý trávník.

 V Krhové dne 30.10.2015
Ing. Kateřina Halaštová
starostka