Varovný systém v obci dokončen

Varovný systém v obci dokončen

Obec Krhová získala finanční prostředky z rozpočtu Zlínského kraje ve výši dotace 195 000 Kč na vybudování vyrozumívacího a varovného systému. Celkové náklady projektu byly ve výši 284 609 Kč.

Na obecním úřadě bylo namontováno vysílací pracoviště, které je napojeno na Hasičský záchrany sbor Zlínského kraje. Díky tomu, může v obci Krhová z reproduktorů zaznít každou první středu v měsíci zkušební tón, který zní po dobu 140 sekund.

Po obci byly rozšířeny bezdrátové hlásiče o tři místa a to na ulici Pod Kameněm, V Břízkách a ulice Beskydská.

Další projekt, financován z rozpočtu Zlínského kraj, se realizuje na budově hasičské zbrojnice. Hlavním cílem je rekonstrukce vnitřních prostor a klubovny, které byly v nevyhovujícím technickém stavu. Budova by po rekonstrukci měla poskytovat lepší zázemí pro sbor dobrovolných hasičů. Projekt byl spolufinancován částkou 206 571 Kč z dotací Zlínského kraje.