Přivítání roku 2016

Přivítání roku 2016

První den v roce se občané Krhové již tradičně sešli u fotbalového hřiště k přivítání nového roku 2016. Setkání začalo mší svatou v místní kapličce, při které došlo k žehnání obecním symbolům.
Po mši svaté se občané setkali se svařákem u hořící vatry. Starostka obce Ing. Kateřina Halaštová zhodnotila minulý rok a poté jsme společně odstartovali ohňostroj. 

Nakonec je třeba poděkovat panu faráři otci Pavlovi za novoroční mši svatou, krhovským hasičům a sportovcům za přípravu tohoto setkání a panu Zárubovi za nádherný ohňostroj.